GearBest hiện đang chạy một bán vào các mặt hàng Beelink như một phần của lễ kỷ niệm Beelink 3rd Anniversary.
Có một loạt toàn bộ các hộp truyền hình Beelink bán bao gồm cả Windows và các thiết bị Android.
picks của tôi từ việc bán sẽ là Beelink Pocket P1 và P2 Pocket cho những người muốn một thiết bị Windows cho và i68 Beelink nếu bạn sau khi một hộp Android TV.
Nếu bạn quan tâm khi chọn hộp TV Beelink hoặc máy tính mini, kiểm tra GearBest bán để xem nếu có bất cứ điều gì mà bắt mắt của bạn.
Các bài Deals: Bán Beelink 3rd Anniversary tại GearBest xuất hiện đầu tiên trên Home Theatre Life.